Společnost outdoor akzent je od 21. 1. 2013
součástí holdingu BigBoard Praha a.s.

Obchodní zastoupení pro celou skupinu zajišťuje
společnost BigMedia, spol. s.r.o.


www.bigmedia.cz

BigBoard

Maxcube 2,4 x 6 m

Reklamní plochy připevněné na ocelové konstrukci jsou instalovány na zakázku klientů, a to převážně u vchodů do hypermarketů, případně i na jiných místech s vysokou koncentrací osob. Čtyřstranná konstrukce viditelná ze všech stran maximalizuje efekt prezentovaného reklamního sdělení.