Společnost outdoor akzent je od 21. 1. 2013
součástí holdingu BigBoard Praha a.s.

Obchodní zastoupení pro celou skupinu zajišťuje
společnost BigMedia, spol. s.r.o.


www.bigmedia.cz

BigBoard

CLV 1,13 x 1,69 m

Nejrozšířenější médium v retailovém sektoru v České republice. Exkluzivní rozmístění v těsné blízkosti hypermarketů (parkoviště, u hlavního vchodu a přístupové cesty) cíleně a výrazně ovlivňuje nákupní preference